Thư ngỏ: Mời gọi tham gia Giáo dân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế

Các tu sĩ DCCT cử hành Đại Phúc tại Giáo Xứ Bắc Thần – Xuân Lộc

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế

THƯ NGỎ

Kính thưa anh chị em, ngày 15 tháng 03 năm 2020 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã ký văn thư thiết lập Ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế, nay chúng tôi gửi thư này đến toàn thể cộng đồng dân Chúa đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thái Hà, nhằm mời gọi anh chị em tham gia tìm hiểu, học hỏi tinh thần và linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế, qua đó anh chị em có thể chia sẻ sứ mạng tông đồ với chúng tôi trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Đối tượng: Mọi kitô hữu từ 21 tuổi trở lên

Thời gian ghi danh: từ ngày ra thông báo, ghi danh tại văn phòng giáo xứ, hoặc liên lạc trực tiếp Cha Giuse Trần Hữu Hoan, hoặc với quý cha, quý thầy trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Sau khi có những người tự nguyện tham gia dấn thân trong sứ mạng tông đồ thừa sai, chúng tôi sẽ mở lớp học hỏi về quý chế, linh đạo và sứ mạng người thừa sai giáo dân Chúa cứu thế.

Xin Chúa chúc lành cho những quyết tâm chọn lựa thi hành sứ vụ thừa sai giáo dân Chúa Cứu Thế của anh chị em.

Hà nội ngày 08/08/2020

Giuse Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R

Bề Trên Tu viện DCCT Hà Nội, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà