Thái Hà: Khai giảng khoá Giáo lý hôn nhân và Dự tòng K45

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC 

✦ Ngày khai giảng: 9h15, Chủ nhật, 04/10/2020, tại Hội trường tầng 5 nhà Mục vụ Giáo xứ Thái Hà

✦ Thời gian dự kiến kế thúc: Cuối tháng 12/2020

✦ Lịch học: Thứ 3, 5, 7 (19h15), Chủ nhật (9h15). 4 buổi/tuần

✦ Địa điểm học: Tầng 5, nhà mục vụ giáo xứ Thái Hà

Mời tham gia group dưới đây để ghi danh và biết thông tin

https://www.facebook.com/groups/2750209698415011/