Chương trình Tam nhật kính Thánh Giêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ
(Thứ Tư, Năm, Sáu – Ngày 14, 15, 16 / 10 / 2020)

***

 NGÀY I: (THỨ TƯ, 14/10/2020): Bổn Mạng Giáo Khu 10

– 18g15: Rước Kiệu

– 18g30: Thánh lễ Khai mạc:

 NGÀY II: (THỨ NĂM, 15/10/2020): Các Giáo Khu

– 9g00: Xức dầu bệnh nhân + Thánh lễ

– 18g30: Thánh lễ đồng tế:

 NGÀY III: (THỨ SÁU, 16/10/2020): Bổn mạng Ca đoàn Giêrađô, các Thầy trợ sĩ và Lễ sinh

– 8g00: Sinh hoạt nhóm bảo vệ sự sống + Thánh lễ

– 18g15: Rước Kiệu

– 18g30: Thánh lễ đồng tế:

Kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự.