Thái Hà: Chương trình Tết Nguyên Đán Tân Sửu, và Lễ Tro 2021