Các đợt tĩnh tâm của sinh viên công giáo đang sinh hoạt tại Thái Hà

Sức sống của Giáo hội được bộc lộ rõ nơi người trẻ, nhất là khi họ sống đức tin, thực hành đức tin.

Cả trăm người trẻ, họ là những sinh viên Công giáo đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà đã dành thời gian để rời xa Hà Nội cho những buổi tĩnh tâm dịp Mùa Chay 2021 nhằm chuẩn bị tâm hồn đón đại lễ Chúa Phục Sinh.

Gần 1000 sinh viên đang theo học tại các trường đại học tại Hà Nội được cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội linh hướng đang tham gia các đợt tĩnh tâm tại Đan Viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình.

Khoảng 150 sinh viên thuộc Giáo phận Bùi Chu đã tĩnh tâm vào các ngày, từ 19-21/03, đợt tĩnh tâm thứ hai khoảng 200 sinh viên từ nhiều giáo phận đã tĩnh tâm vào các ngày 26-28/03 và sắp tới đây khoảng 400 sinh viên thuộc Giáo phận Vinh-Hà Tĩnh sẽ tĩnh tâm vào các ngày 02-04/04/2021.

Các bạn sinh viên được Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt hướng dẫn và có cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đồng hành. “Bảo vệ công trình của Thiên Chúa” là chủ đề xuyên suốt cho ba đợt tĩnh tâm này. Ngoài nghe giảng, tham dự thánh lễ các bạn sinh viên còn Đi Đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể và lãnh Bí Tích Giải Tội.

Tĩnh tâm là một trong những hoạt động thường niên của sinh viên Công giáo tại Thái Hà. Các nhóm sinh viên đều dành thời gian để tĩnh tâm – nhìn lại đời sống đức tin của mình vào các Mùa Vọng – trước đại lễ Chúa Giáng Sinh và Mùa Chay – trước đại lễ Chúa Phục Sinh.

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: Sinh viên Công giáo Bùi Chu