Niềm vui khám phá (2): Người Philippines ngắm 15 sự Thương khó Chúa Giê-su như thế nào?

Trong tiếng Tagolog, ngôn ngữ bản địa của Philippine, người ta gọi “Ngắm Thương Khó” là “Pabása ng Pasyón”.

Trong Tuần thánh, họ có truyền thống hát các sự Thương khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Người ta thường bắt đầu hát ngắm Pabasa cả ngày lẫn đêm, và thường kéo dài hơn 12 giờ liên tiếp. Có nơi tổ chức đến 3 ngày liên tiếp.

Các cá nhân hoặc nhóm hội sẽ thay phiên nhau hát ngắm. Việc hát ngắm sẽ chấm dứt trước 3 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh.

Việc hát ngắm có thể diễn ra theo nhóm, không nhất thiết là chỉ có một người hát ngắm như ở Việt Nam. Người Philippine coi đây là một hình thức đạo đức bình dân để ăn năn sám hối tội lỗi và xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Đây cũng là một hình thức suy niệm, diễn đạt đức tin vào Thiên Chúa.

Duc Trung VU, C.Ss.R

Đọc thêm:

Niềm vui khám phá (1): Nghi thức gõ cửa nhà thờ trong Lễ Lá

Niềm vui khám phá (3): Bức tranh người giàu ngu dại của Rembrandt