Niềm vui khám phá (1): Nghi thức gõ cửa nhà thờ trong Lễ Lá

Theo hình thức cổ xưa của nghi thức Tuần Thánh, có một nghi lễ tuyệt đẹp diễn ra vào Chúa Nhật Lễ Lá, trong đó đoàn rước đi từ phía bên ngoài nhà thờ và cửa nhà thờ bị đóng lại. Cánh cửa này sau đó được gõ ba lần bằng cán của Thánh Giá. Đây là một nghi thức đầy ý nghĩa và cảm động mà Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhắc đến trong bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm 2007.

“Trong nền phụng vụ cũ dành cho Chúa Nhật Lễ Lá, linh mục khi đến trước cửa nhà thờ, sẽ gõ mạnh bằng trục của Thánh Giá vào cánh cửa vẫn đang đóng; sau đó, cánh cửa sẽ được mở ra. Đây là một hình ảnh biểu tượng đẹp về mầu nhiệm của chính Đức Giê-su Ki-tô, Đấng, với gỗ của cây Thập Giá, với sức mạnh tình yêu Người được ban tặng, đã đứng ở phía của thế gian mà gõ cửa của Thiên Chúa. Thế gian vốn chẳng thể tự mình tìm thấy lối vào Nhà Đức Chúa Trời. Với cây Thập tự giá của mình, Chúa Giê-su đã mở cánh cửa nhà Đức Chúa Tời, cánh cửa ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người đã được mở.”