Phát trực tiếp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (11.06.2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thứ Sáu, ngày 11.06.2021 từ nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Có hai thánh lễ, vào lúc 15 giờ 00 và 20 giờ 00. Kính mời quý vị tham dự: