Trực tuyến: Thánh lễ Thứ Bảy & Chúa Nhật (06-07/11/2021)

Mời quý vị và các bạn tham dự thánh lễ ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật từ Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội trên  Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp với các giờ cụ thể sau:

Thứ Bảy, 06/11/2021

09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu tháng

20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên.B

Chúa Nhật, 07/11/2021

10 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên.B

20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên.B