6 gợi ý tìm ra ý nghĩa cuộc đời của thánh Inhaxio dòng Tên

1. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó

Việc ra quyết định đòi hòi nhiều thời gian và kinh nghiệm. Đừng ra quyết định khi lo lắng hay bị phân tâm.

2. Tưởng tượng về mình trong tương lai

Mười hoặc hai mươi năm nữa, bạn có hạnh phúc với những lựa chọn của mình? Bạn sẽ tiếp tục hay từ bỏ nó.

3. Hãy hỏi những người hiểu rõ bạn nhất

Họ có thể khiến bạn rất ngạc nhiên bởi cái nhìn thấu đáo của họ về cuộc đời của bạn (đặc biệt là Thiên Chúa).

4. Hãy suy nghĩ về quãng thời gian còn lại của đời bạn sẽ bị ảnh hưởng thế nào

Một khi bạn đi tìm mục đích đời mình, bạn sẽ tìm thấy nó, và mọi thứ khác sẽ vào đúng vị trí của nó.

5. Hãy thử đóng vai một người khác để ra lời khuyên cho chính mình

Vậy bạn sẽ nói gì với chính mình? Liệu bạn sẽ thất vọng với những lựa chọn của mình chăng.

6. Hãy tưởng tượng bạn đang sống những giờ phút cuối cùng

Lúc đó, bạn có hạnh phúc với lối sống mà bạn đã sống? Nếu không, thì bạn sẽ thay đổi cái gì.

Theo https://churchpop.com/2017/10/24/6-ways-to-find-your-purpose-in-life-according-to-st-ignatius-of-loyola/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.