Nhà Thờ Thái Hà: Chương trình Đại lễ Chúa Giáng Sinh, năm 2023

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2023

THỨ SÁU, 22/12/2023

18 giờ 30: Thánh Lễ

20 giờ 00: Ca Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh (Do các Giáo Khu, các Hội đoàn trong Giáo xứ thực hiện)

CHÚA NHẬT, 24/12/2023: LỄ VỌNG & ĐÊM GIÁNG SINH

05 giờ 30: Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần IV Mùa Vọng. B

08 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần IV Mùa Vọng. B

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần IV Mùa Vọng. B

16 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần IV Mùa Vọng. B

18 giờ 00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (Dành Cho Thiếu Nhi)

20 giờ 00: Ca Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh

22 giờ 00: Lễ Đêm Chúa Giáng Sinh

THỨ HAI, 25/12/2023: ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

05 giờ 30: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

08 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

10 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

16 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

18 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

20 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Kính chúc quý vị và gia đình niềm vui và ơn bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng!