Bình Luận

Lấy đất như lấy kẹo?

TP.HCM vừa xin ngưng đăng cai SeaGames. Đó là một động thái can đảm và thực tế. Vì không có cái lý do gì mà phải bằng mọi giá tổ chức cái sân chơi cứ ai chủ nhà thì thành tích cao, mẹ hát con khen như vậy. Cũng không …

Xem thêm

Lời vọng cầu chốn lao tù

  Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không gì bi đát và thê thảm khi phải chịu cảnh giam cầm. Đã hẳn, bị giam cầm vì vi phạp pháp luật là phải chịu mất đi quyền tự do, phải chấp nhận hình phạt cách ly với cộng đồng để …

Xem thêm