Bình Luận

Tính chính trị của sự sợ hãi

Thái Hà (05.04.2016) -  Hiện tượng Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hiện nay là một trường hợp lạ lùng. Bình thường, người dân đòi hỏi các ứng cử viên phải có nhiều kinh nghiệm chính trị và lãnh đạo, đằng này Trump chỉ là một doanh nhân lần đầu tiên ra…

Xem thêm

Tính nhân bản trong các bài học Quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam trước 1975

Nguyễn Văn Bon, PhD (UWS) Thái Hà (01.04.2016) - Mục đích của bài viết nầy nêu lên những nét nhân bản của chương trình môn quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Rất tiếc, sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền ra lịnh tiêu…

Xem thêm

Trại giam B14 không cho luật sư Nguyễn Văn Đài đọc Kinh Thánh

Thái Hà (07.02.2016) – GNsP – Trại giam B14 đã hạn chế các nhà hoạt động đồng hành cùng với cô Vũ Thị Minh Khánh và từ chối không cho luật sư Nguyễn Văn Đài nhận Kinh Thánh và một số sách báo ấn phẩm hợp pháp do gia đình gửi vào. Chân dung luật…

Xem thêm