CHIA SẺ & HỌC HỎI

Đừng sợ, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa. Quyết tâm thứ mười: đừng sợ. “Không có gì ngoài ngày hôm …

Xem thêm

Giảm nhẹ Chân lý?

Nhiều năm trước đây, sau một buổi nói chuyện, thính giả đặt cho tôi nhiều câu hỏi về đạo đức, tội lỗi, xưng tội và tha tội. Tôi bắt đầu trả lời bằng cách thận trọng nêu ra một vài tính chất đặc biệt để cho thấy các vấn đề …

Xem thêm

Phục vụ, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa. Thời buổi bây giờ người ta xem phong trào hướng đạo …

Xem thêm

Đọc sách, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa. Quyết tâm thứ tư: Đọc sách. “Không có gì ngoài ngày hôm …

Xem thêm