Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / Đức Giáo Hoàng (page 70)

Đức Giáo Hoàng

Lời mời gọi dự phần vào sứ điệp sự sống

WHĐ (01.04.2018) – “Chúng ta có muốn dự phần vào sứ điệp sự sống này hay không, hay chúng ta cứ muốn mãi lặng câm trước các biến cố xảy đến?” Đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Vọng Phục sinh cử hành đêm thứ Bảy 31/03/2018 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô; lời  mời …

Xem thêm