Các Giáo Phận

Ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các bạn trẻ di dân Phát Diệm tại Miền Nam.

Thái Hà (11.06.2016) - WGPPD - Được sự cho phép và khích lệ của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo phận Phát Diệm sẽ tổ chức Ngày Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các bạn trẻ di dân Phát Diệm tại Miền Nam. BAN…

Xem thêm

TGP Hà Nội Thông Báo Lạc quyên giúp đỡ nạn nhân trực tiếp của vụ ô nhiễm biển Miền Trung

  Thái Hà (02.06.2016) - WTGPHN - Thông báo về việc lạc quyên giúp đỡ nạn nhân trực tiếp của vụ ô nhiễm biển Miền Trung ----------------------------------------------- THÔNG BÁO V/v  Lạc quyên giúp đỡ nạn nhân trực tiếp của vụ ô nhiễm biển Miền Trung Kính gửi:     Các linh mục, tu sỹ, chủng sinh…

Xem thêm

Chương trình Năm Thánh Lòng Thương Xót dành cho các Linh Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thái Hà (30.05.2016) - WTGPHN - Chương trình NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT DÀNH CHO CÁC LINH MỤC Kính thưa quý cha Thứ Sáu, ngày 03/6/2016, lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, là ngày Năm thánh Lòng thương xót dành cho các linh mục. Xin các cha thu xếp công việc mục vụ về Tòa Tổng…

Xem thêm