GIÁO HỘI VIỆT NAM

Làm phép tượng mẹ La Vang tại Israel

Hình ảnh Thánh Hiến và Làm Phép khánh thành đặt Thánh tượng Đức Mẹ La Vang tại đỉnh đồi Kyriat Yearim. Bên trong khuôn viên Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước, thuộc ngoại thành Giêrusalem, Quốc gia Israel vào thứ 6 ngày 18 / 10 / 2018. Chủ tế là …

Xem thêm

Thượng HĐGM: Người trẻ phải “làm cho Giáo hội thức tỉnh”

Corina Fiore Mortola Rodríguez: những người trẻ tại Thượng Hội đồng muốn bày tỏ tâm tình biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho họ cơ hội tham dự Thượng Hội đồng và được lên tiếng; Đức Thánh Cha nói rằng người trẻ phải “làm cho giáo hội thức tỉnh”. VATICAN – …

Xem thêm