Uncategorized

Chúa Giêsu là Vua Sự Thật dẫn muôn dân vào Vương Quốc của Ngài

Lm Augustine Lê Phi, CSsR Thái Hà (21.11.2015) – Hôm nay là Chúa Nhật 34, kết thúc Năm Phụng Vụ. Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Điều nàu có nghĩa nhấn mạnh Chúa Kitô  là cùng đích của Phụng vụ Kitô Giáo. Ngày đăng quang ngôi Vua của Chúa Kitô hoàn…

Xem thêm