Bài giảng: Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Thái Hà

Thái Hà (26.12.2015)  – Mời quý vị nghe bài giảng trong thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Giáo xứ Thái Hà. Bài giảng của cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội.