Bế mạc năm Thánh kỉ niệm 200 năm ngày mất của Thánh Clement tại Roma

Roma- Cộng đoàn Thánh An-phong-sô đã bế mạc năm Thánh kỉ niệm 200 năm ngày mất của Thánh Celement Maria Hofbauer với Thánh lễ trọng thể được diễn ra tại nhà thờ Thánh An-phong-sô vào hồi 6.30 chiều ngày thứ Hai, 15 tháng 3 năm 2021. Cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền đã chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha khác trong cộng đoàn. Đây cũng là dịp cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều cha kỉ niệm ngày thụ phong linh mục: Cha Emilio Lage (60), Cha Manuel Rodriguez (50 năm) và hai cha Roberto Etcheverry và Oleg Zymak (25 năm).

(Từ trái qua phải) Cha Roberto Etcheverry, Cha Emilio Lage, Cha Michael Brehl, Cha Manuel Rodriguez, và Cha Oleg Zymak.

Do những giới hạn và phong tỏa gây nên bởi dịch COVID-19, rất nhiều chương trình kỉ niệm buộc phải bị hủy bỏ ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng bất chấp những trở ngại, cộng đoàn Thánh An-phong-sô ở Roma vẫn tìm ra được cách thức kỉ niệm đầy ý nghĩa. Các thành viên trong cộng đoàn qui tụ lại với nhau để có một buổi tĩnh tâm hôm thứ 6 tuần trước. Vào ngày lễ chính, các thành viên dành trọn một ngày đặc biệt để tiếp tục suy niệm về cuộc đời và sứ vụ của Thánh Clement Hofbauer cộng thêm các giờ kinh chung, các bữa ăn huynh đệ, và cao điểm là thánh lễ chính tiệc được cử hành bởi cha Michael.

Trong bài giảng, cha Michael đã suy niệm về cuộc đời và sứ vụ của Thánh Clement, đấng được coi như là vị sáng lập thứ hai của Dòng. Thánh Clement đã tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất. Câu châm ngôn của ngài là: “Rao giảng một Tin mừng luôn luôn mới mẻ- trong mọi thời đại và tới mọi thế hệ, bằng thứ ngôn ngữ mà người bình dân có thể hiểu được, vâng, chúng ta phải rao giảng Tin Mừng luôn luôn mới mẻ.” Câu châm ngôn này trở nên được nhiều người biết đến và ngày hôm nay, chúng ta trong tư cách là những thành viên của hội Dòng, sẽ tiếp tục vươn tới những người cần sự trợ giúp hơn cả thông qua các công tác mục vụ xã hội và các sáng kiến thừa sai mới. Thánh Clement truyền một thông điệp cổ võ, khích lệ chúng ta khi ngài nói:”Đừng bao giờ từ bỏ! Hãy tìm ra cách thức mới! Đừng đánh mất niềm hi vọng!”

Mọi sự kết thúc đều là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu mới. Chúng ta, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, được trợ giúp bởi tinh thần thừa sai của Thánh Clement, được truyền cảm hứng và khích lệ tiếp tục sứ vụ của Đức Ki-tô với lòng nhiệt thành để rao giảng một Tin mừng luôn luôn mới mẻ. Chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa cùng các cha kỉ niệm ngày thụ phong linh mục. Tạ ơn Chúa vì ơn gọi Thiên triệu của các ngài trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Manuel Rodriguez nhắc lại hành trình ơn gọi của mình khi ngài viết thế này: “50 năm trước, vào ngày 20 tháng 6 năm 1971, tôi đã được lãnh chức linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Năm nay, tôi tạ ơn Đấng Cứu Thế vì ngài vẫn hằng tín trung. Tôi kinh nghiệm thấy sự hiện diện tuyệt hảo của ngài trong suốt cuộc đời linh mục và sống đời thánh hiến.”

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quí cha quí thầy trong toàn Dòng và cho công việc truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới được sinh hoa kết quả.

Scalanews

Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR