Các thánh lễ phát trực tiếp: Thứ Bảy và Chúa Nhật (12-13/06/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ Chúa Nhật từ nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ BẢY, 12.06.2021

09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên

CHÚA NHẬT, 13.06.2021

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên