Cáo phó và tiểu sử cha Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA GIUSE TRẦN NGỌC THAO, C.Ss.R

Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1935, tại Sơn Tây, Hà Tây

Khấn Lần đầu: 15.08.1953

Lãnh sứ vụ Linh mục: 05.09.1959

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5g05 ngày 05 tháng 06 năm 2021, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm khấn Dòng và 62 năm Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 15g00, ngày05.06.2021, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00 sáng thứ Hai ngày 07.06.2021, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Trần Ngọc Thao

mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

RIP

………………….

TIỂU SỬ CHA GIUSE TRẦN NGỌC THAO, C.Ss.R

— *** —

CHA GIUSE TRẦN NGỌC THAO, C.Ss.R

• Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1935 ở Sơn Tây, Hà Tây

• Ngày 01.07.1945: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội.

• Năm 1949: vào Đệ Tử DCCT ở Huế

• Ngày 14.08.1953: Vào Nhà Tập DCCT ở Đà Lạt

• Ngày 15.08.1954: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt

• Từ năm 1954 đến năm 1961: Học và làm mục vụ ở Đà Lạt

• Ngày 08.09.1957: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Đà Lạt

• Ngày 05.09.1959: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại Tu viện DCCT Sài Gòn

• Từ năm 1959 đến năm 1961: Dạy học tại Đệ Tử DCCT Huế

• Từ năm 1961 đến năm 1962: Dạy học tại Đệ Tử DCCT Vũng Tàu

• Từ năm 1962 đến năm 1964: Học thần học ở Paris

• Từ năm 1964 đến năm 1966: Học Thánh Kinh ở Rôma

• Từ năm 1966 đến năm 1971: Học tiến sĩ Thần học Thánh kinh ở Lyon

• Từ năm 1971 đến năm 1978: Dạy học và làm Giám đốc Học Viện ở Thủ Đức. Bắt đầu làm việc trong Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• Từ năm 1978 đến năm 1981: Làm Bề trên cộng đoàn DCCT Mai Thôn

• Từ năm 1981 đến năm 1993: Làm Giám Tỉnh DCCTVN

• Từ năm 1993 đến năm 2002: Làm giám đốc Học Viện DCCTVN

• Từ năm 2002 đến năm 2005: Làm Bề trên DCCT Sài Gòn kiêm Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup Sài Gòn

• Từ năm 2005 đến nay: Làm thành viên DCCT Sài Gòn

Vào lúc, ngày, cha Giuse Trần Ngọc Thao đã được Chúa gọi về với Người, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm khấn Dòng và 62 năm linh mục.

Cuộc đời Cha Giuse là một cuộc đời chuẩn mực về đời sống nhân bản cũng như đời sống tu trì. Ngài diễn tả cảm nhận thế này: “Tôi cảm thấy thoải mái trong ơn gọi và đời tu DCCT. Gương hy sinh và tận tâm của các bậc đàn anh cũng như tinh thần phục vụ của các anh em khác đã khích lệ tôi rất nhiều trong cuộc sống, khi tôi phải thực hiện những công việc trong Tỉnh Dòng và trong Giáo Hội. Những kinh nghiệm cụ thể về con người và đời sống cộng đoàn cũng giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn về nhân bản và đời tu.”

Ngoài mối bận tâm với tư cách lãnh đạo của Tỉnh Dòng trong hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc miệt mài làm việc trong Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì mối bận tâm lớn nhất và sứ vụ dài nhất của Cha Giuse là đào tạo. Vì thế mà ngài tâm sự rằng: “Các anh em trẻ là những con người tôi muốn đặc biệt chú tâm đến với mục đích huấn luyện, đào tạo những thế hệ tu sĩ và linh mục DCCT có một tinh thần và một lối sống mới khác hẳn với những tranh chấp và tham vọng, để hướng họ về lý tưởng hết mình dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ trong DCCT.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam