Cáo phó và tiểu sử cha Micae Nguyễn Hữu Phú, DCCT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA MICAE NGUYỄN HỮU PHÚ, C.Ss.R
Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1929
Tại Bình Cang, Nha Trang
Khấn Lần đầu: 15.08.1951
Lãnh sứ vụ Linh mục: 08.09.1956

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g35 ngày 25 tháng 05 năm 2021, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sau 92 năm làm con Chúa trên dương thế, 70 năm khấn Dòng và 65 năm Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 20g00, ngày 25.05.2021, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00 sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 05 năm 2021, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Micae sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Micae Nguyễn Hữu Phú mau được hưởng Nhan Thánh Chúa.

RIP

……………………………..
TIỂU SỬ CHA MICAE NGUYỄN HỮU PHÚ, C.Ss.R
— *** —

CHA MICAE NGUYỄN HỮU PHÚ, C.Ss.R

• Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1929 ở Bình Cang, Nha Trang.

• Ngày 30.06.1940: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế.

• Ngày 02.08.1950: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội và Đà Lạt.

• Ngày 15.08.1951: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1951 đến năm 1960: Học và làm mục vụ ở Đà Lạt.

• Ngày15.08.1954: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Ngày 08.09.1956: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1959 đến năm 1960: Làm Nhà Tập 2 (Mục vụ) tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1961 đến năm 1962: Phụ trách Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Huế.

• Từ năm 1962 đến năm 1963: Phụ trách Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn.

• Từ năm 1964 đến năm 1969: Du học Phụng Vụ ở Pháp.

• Từ năm 1969: Giáo sư môn Phụng vụ tại Học Viện DCCT Đà Lạt.

• Từ năm 1970 đến năm 1973: Giám đốc Học Viện ở Đà Lạt và Thủ Đức kiêm Cố Vấn Tỉnh Dòng.

• Từ năm 1970 đến năm 1978: Phục vụ ở Thủ Đức và dạy học môn Phụng vụ.

• Từ năm 1978 đến năm 2004: Phụ trách Giáo xứ Bình Thọ, Thủ Đức.

• Từ năm 2005 đến năm 2015: Cha phụ trách nhiều sứ vụ khác như: Làm Bề Trên Tu viện DCCT Mai Thôn, Linh hướng Học Viện DCCT, Linh hướng các Thầy trợ sĩ, Giáo sư môn Phụng vụ, thành viên Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

• Từ năm 2015 đến nay: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng DCCT.

Vào lúc 11g35, ngày 25.05.2021, cha Micae Nguyễn Hữu Phú đã được Chúa gọi về với Người, sau 92 năm làm con Chúa trên dương thế, 70 năm khấn Dòng và 65 năm linh mục.

Cha Micae đã diễn tả cuộc đời ngài bằng những lời sau đây: “Tôi không biết nói sao để tạ ơn Chúa vì đã cho tôi làm tu sĩ linh mục DCCT, được sống đời Kitô hữu và thừa sai trong Gia đình Thừa sai này. Xác thịt tôi yếu hèn nhưng ơn Chúa đã không chịu thua: ‘Chúa đã chiếm đoạt con, xin Chúa đừng thả con ra, nhưng xin hoàn thành ý định cứu độ của Chúa.’ Tôi nhớ ơn Cha Thánh Anphongsô, nhớ ơn các bậc cha anh trong Tỉnh Dòng. Tôi nhớ ơn mọi anh em trong Tỉnh Dòng này đã không ngừng giúp đỡ và xây dựng tôi.”

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Micae sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.