Cấp học bổng cho sinh viên Công giáo

28

THÔNG BÁO CỦA NHÓM BẢO TRỢ SINH VIÊN CÔNG GIÁO MIỀN BẮC VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

Các bạn sinh viên thân mến,

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao tri thức nơi các bạn sinh viên Công giáo, một nhóm người Công giáo hảo tâm đã thành lập Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo, một trong những sứ vụ đó là cấp học bổng cho sinh viên.

Nhóm mong muốn các Sinh viên nhận sự giúp đỡ sẽ hiểu đây là cánh tay nối dài đến với các em để các em có thêm điều kiện đến với người khác nhiều hơn.

1. Đối tượng được cấp học bổng:

Các sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc trong các hội đoàn Hội thánh Công giáo.

2. Điều kiện để được cấp học bổng.

a. Sinh viên nghèo hiện đang học bậc Đại học tại các trường đại học ở miền Bắc Việt Nam.

b. Điểm trung bình với ngành Kỹ thuật, Y, Dược và các Dự tu từ 7, 00 trở lên, đối với các ngành khác từ điểm 7, 50 trở lên.

c. Trong thời gian học phải tham gia sinh hoạt thường xuyên trong các hội, đoàn thể của Hội thánh Công giáo (như tổ chức của sinh viên…) làm thiện nguyện như: thăm người già cả neo đơn, nghèo khó; trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân HIV – AIDS, bệnh nhân phong và các nạn nhân khác hoặc phục vụ tại nhà thờ, thời gian tối thiểu 10 tiếng trong một học kỳ.

d. Không cấp Học bổng cho Sinh viên học năm nhất, năm cuối khóa học 2016 – 2017 và Sinh viên đã được cấp học bổng hoặc tài trợ của nhà trường hoặc các tổ chức, cá nhân khác ngoài gia đình.

3. Hồ sơ xin học bổng.

a. Đơn xin cấp học bổng:

Làm đơn theo mẫu của Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo. Trường hợp riêng có thể viết tay nhưng vẫn phải đầy đủ các thông tin theo quy định của Nhóm Bảo trợ sinh viên Công giáo.
Trong đơn cần ghi rõ cam kết hiện không được hưởng bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào ngoài gia đình. Và cam kết trong thời gian học tập phải thực hiện tốt quy đinh làm việc Bác ái, Tông đồ giúp nhà thờ hoặc sinh hoạt trong các hội đoàn của Hội thánh Công giáo tối thiều 10 tiếng trong một học kỳ.
b. Phiếu điểm:

Điểm học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

c. Giấy chứng nhận Gia cảnh của sinh viên do Chính quyền Phường, Xã hoặc Cha xứ nơi gia đình sinh viên cư trú xác nhận, cần phải cụ thể, chi tiết và có ý kiến đề nghị của chính quyền Phường, Xã hoặc Cha xứ.

d. Giấy xác nhận làm Thiện nguyện và Sinh hoạt trong các Hội đoàn Công giáo.

* Đối với các sinh viên đã nhận học bổng này trước đó cần nộp “Giấy xác nhận” đã làm việc bác ái, tông đồ 10 tiếng một học kỳ trong thời gian nhận học bổng.do Trưởng các Hội đoàn và Cha Đặc trách Sinh viên xác nhận.

* Đối với các Sinh viên chưa nhận học bổng này không phải nộp “Giấy xác nhận làm Thiện nguyện và Sinh hoạt trong các Hội đoàn Công giáo”, nhưng khuyến khích các sinh viên nộp thêm “Giấy xác nhận” này để việc xét cấp Học bổng cho sinh viên đó được thuận lợi khi tổng duyệt

4. Học bổng.

– Học bổng chỉ dùng để đóng học phí cho sinh viên

– Học bổng toàn phần là bốn triệu đồng/ năm.

– Đối với các trường hợp đặc biệt, tuy không đủ hoàn toàn các điều kiện để cấp học bổng toàn phần cả năm, cũng có thể được xét cấp học bổng bán phần.

– Nếu số lượng đơn đủ tiêu chuẩn nhiều hơn tổng số học bổng có được, thì ưu tiên cho những người nghèo hơn, học giỏi hơn, và nhiệt tình trong hoạt động bác ái, tông đồ

5. Thời gian

a. Tiếp nhận hồ sơ:

Từ 01 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2017.

b. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ:

Từ 01 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2017.

c. Thời gian cấp học bổng.

Tháng 9 năm 2017.

d. Sau thời gian thẩm định và xét duyệt, những hồ sơ được cấp học bổng sẽ được thông báo trên các trang thông tin của các Hội đoàn sinh viên Công giáo và trang mạng xã hội Facebook.

6. Thông tin liên hệ.

Phaolô Lương Văn Mãn.
Điện thoại: 0123.670.9252.
Email: manlv09@gmail.com.
7.Nơi nhận Hồ sơ.

a.Văn phòng Tông đoàn Gioan – Phaolô II và CLB F.X Nguyễn Văn Thuận Giáo xứ Thái Hà.

b. Văn phòng Giáo xứ Thái Hà.
.
Địa chỉ: Tầng một tòa nhà 7 tầng Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.180/2 Nguyễn Lương Bằng – Đống Đa – Hà Nội.
Hà Nội Ngày 25 tháng 4 năm 2017.
Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo miền Bắc.

……………………………………………………………………………………….

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG
.
I. Về bản thân
Họ tên và tên thánh sinh viên (nếu có)……………………………..
Ngày, tháng, năm sinh………………Nơi sinh………………………
Nơi thường trú………………………………………………………..
Nơi tạm trú học đại học………………………………………………
Tên trường …………………Địa chỉ (tên tỉnh, thành Phố)………
Khoa…………………………………….Lớp………………………….Học năm thứ ……Thời gian học……năm.
Mã sinh viên………………….Điện thoại…………………………….
Email và Facebook (nếu có) ……………………………………….
II. Gia cảnh
Họ tên và tên thánh cha (nếu có) …………………………………….
Năm sinh …………………………Nghề nghiệp……………………..
Họ tên và tên thánh mẹ (nếu có)………………………………………..
Năm sinh………………………… Nghề nghiệp………………………..
Tình trạng sức khỏe của cha…………..của mẹ…………………..
Thu nhập của cha ………của mẹ ………..VND/tháng/mùa/ năm
Địa chỉ của cha…………………….của mẹ…………………………….
Số người (anh chị em, ông bà ) trong gia đình đang sống phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ ……..
III. Tình trạng sinh sống
Người nuôi dạy sinh viên………………..Quan hệ…………………..
Thu nhập do sinh viên tự lao động thêm .VND/tháng/mùa/ năm
Trình bày sơ qua về hoàn cảnh, lý do xin cấp học bổng
(nếu không đủ chỗ có thể viết vào một tờ giấy riêng)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tôi sẽ làm công tác bác ái, tông đồ (như thăm người nghèo khó, bệnh tật, giúp trẻ em nghèo, bảo vệ sự sống, sinh hoạt trong các đoàn thể công giáo…) tối thiểu 10 tiếng/một học kỳ trong thời gian nhận học bổng.

……………Ngày……tháng…….năm 2017
Người khai ký tên
(ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.