Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh (Chúa Nhật XIX Thường Niên. B) Ga 6, 41-51

Thái Hà (09.8.2015) – Trong những tuần qua, Hội Thánh cho chúng ta nghe các trình thuật Tin Mừng nói về “Bánh Hằng Sống”. Đó là những phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Những phép lạ này không chỉ nói về của ăn nuôi sống phần xác, nhưng là ám chỉ về của ăn nuôi dưỡng linh hồn: Bánh Hằng Sống – Mình và Máu Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ngài là Thiên Chúa làm người. Ngài xuất phát từ Thiên Chúa Cha. Ngài đến thế gian và hy sinh mạng sống mình để cứu thế gian. Ngài ban cho thế gian chính thân mình của Ngài để làm của ăn, của uống cho thế gian.

Chính trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để Ngài ở lại với chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu Ngài: Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói:”Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 26-29).

Nếu thân xác chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bởi thức ăn vật chất như thế nào, thì linh hồn chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng bởi Chúa Giêsu qua Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa như vậy: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Câu hỏi suy niệm:

1. Tôi có xác tín rằng, mỗi khi tôi lên Rước Lễ là lúc tôi rước chính Chúa Giêsu vào lòng tôi không?

2. Tôi có khao khát được rước Mình và Máu Thánh Chúa mỗi khi đi tham dựt hánh lễ không?

3. Trước khi lên rước lễ, tôi có dọn mình cho xứng đáng và sau khi rước lễ tôi có tạ ơn Chúa không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa. Chúa đã yêu thương con khi hiến thân làm của ăn, của uống để nuôi dưỡng linh hồn con. Xin cho con yêu mến Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Xin cho con năng tham dự thánh lễ và sốt sắng chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa vào lòng con, để cho con được ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Amen!