CHÚA NHẬT 24: Mc 8, 27-35: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Thái Hà (12.9.2015) – Trên hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã quay lại hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Trong hành trình sống đức tin, qua các biến cố trong đời sống thường nhật, Đức Giêsu cũng không ngừng hỏi mỗi người chúng ta những câu hỏi như xưa Người đã đặt ra cho các môn đệ: Những người xung quanh con, họ bảo Thầy là ai? Phần con, con bảo Thầy là ai?

11986929_168752100127746_1424751413161806031_n

Những người sống xung quanh chúng ta nói về Đức Giêsu nhiều cách khác nhau: người cho rằng, Ngài là một vị lập đạo, là vị thầy tâm linh, một vị thánh đứng về phía người nghèo, hay Ngài là một nhà cải cách …Mỗi người một ý, nhưng tựu chung lại, họ nhìn nhận Ngài chỉ là một con người thuần túy.

Đối với mỗi người chúng ta – những người nhận mình là kitô hữu, nghĩa là những người mang lấy Đức Kitô trong mình, chúng ta bảo Ngài là ai? Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi: Ngài là ai trong lời nói, trong cách nghĩ, cách hành động của tôi? Mỗi người phải tự trả lời trước câu hỏi Đức Giêsu Kitô đặt ra cho mình.

Như thánh Phêrô, chúng ta cũng sẽ nói: Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Nhưng quan trọng là Đấng Kitô nào, một Đấng Kitô theo cách hiểu của người Do Thái, hay một Đấng Kitô mà Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta: Đấng Kitô chịu đau khổ, bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi. Ngài là Đấng Kitô đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Ngài là Đấng Kitô chết để cho nhân loại được sống.

Nếu chúng ta tuyên xưng vào một Đấng Kitô như chính Ngài mặc khải cho chúng ta, thì lời của thánh Giacôbê trong bài đọc thứ hai hôm nay là lời nhắc nhở để ta ý thức hơn về đời sống đức tin của mình: “Nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có cứu được nó ư? Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (2,14-15).

Câu hỏi suy niệm :

1. Trước những người không cùng Đức tin, tôi đã tuyên xưng đức tin của mình ra như thế nào ?

2. Những gì tôi tuyên xưng về đức tin nơi nhà thờ, những điều đó có tác động đến những quyết định trong đời sống của tôi hay không ?

Jos. Hướng Việt