Chúa Nhật 30, TN: Tin vào Đức Giêsu thì được chữa lành cả xác hồn và được sống đời đời

Thái Hà (25.10.2015) – Bốn Tin mừng ghi lại tất cả 33 phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Phép lạ Chúa chữa lành mắt cho anh mù Batime là một trong 33 phép lạ ấy. Thực ra, mục đích Chúa Giêsu đến trần gian không phải là làm phép lạ, nhưng là rao giảng Tin Mừng. Phép lại chỉ là phương thế để tỏ bày quyền năng và vinh quang Thiên Chúa (Ga 2:11). Mục đích Chúa Giêsu làm phép lạ không chỉ dừng lại ở sự chữa lành thể xác, mà còn đi xa hơn là sự chữa lành tâm hồn. Nhất là ngang qua phép lạ Chúa làm, ai tin và xin theo Chúa Giêsu thì được sống muôn đời.

CN30TNB_2

Có một sự nghịc lý ở đây trong bài tin mừng hôm nay. Đó là những người sáng mắt thì không nhận biết Đức Giêsu là Con Vua Đavid trong khi anh mù Batime lại biết. Nghe biết Chúa Giêsu Nagiarét, anh liền kêu lên rằng “Hỡi ông Giêsu con Vua Đavít, xin thương xót tôi.’’ Nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn “Hỡi con Vua Đavít, xin thương xót tôi’’(Mc 10:47-48) Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Áo choàng là toàn bộ gia tài của anh. Hành động vứt áo choàng là anh bỏ lại tất cả mọi sự để xin theo Đức Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng “Anh muốn Ta làm gì cho anh?’’ Người mù thưa “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.’’ Chúa Giêsu đáp: “Được, đức tin của anh đã chữa anh’’(Mc 10:52) Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
 Hành động của anh mù Batime hoàn toàn trái người với anh thanh niên giàu có trong Mc 10:17-22. Khi Đức Giêsu đề nghị anh thanh niên giàu có bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời và đến theo Ngài. Anh ta đã sa sầm nét mặt và bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Tin không chỉ được chữa lành cả xác hồn. Hơn thế nữa, tin vào Đức Giêsu thì được cứu độ. Chúa Giêsu tuyên bố trong Tin mừng Gioan “Ai nghe Lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi thì có sự sống đời đời. Người ấy không phải đến toà phán xét những ngang qua sự chết để bước vào sự sống” (Ga 5:24). Mà sự sống đời đời là nhận biết Chúa Cha và tin vào Chúa Giêsu là Đấng mà Cha đã sai đến. Tin thì được trở nên công chính chứ không phải công chính nhờ lề luật. Vì thế, thánh Tông Đồ có lý khi nói“Người công chính sống bởi đức tin” (Rm 1:17). Ông Abraham được gọi là người công chính chỉ vì tin vào Lời hứa cứu độ của Chúa. Nói cách khác, vì tin, Abraham được gọi là người công chính.

Khi chiêm ngắm đức tin của anh mù Batime, xin cho chúng ta cũng biết chạy đến với Chúa Giêsu, xin theo Ngài để Ngài ban thêm đức tin cho chúng ta. Vì đức tin là ân huệ Chúa ban nhưng không. Nhất là chạy đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, hiệp dâng thánh lễ, cùng với Hội Thánh tuyên xưng Đức Tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh “Đây là mầu nhiệm Đức tin.” Cùng với cộng đoàn dân thánh chúng ta tuyên xưng “Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.

Lm Augustine Lê Phi, CSsR.