Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi: Sự hiện diện liên lỷ

Thái Hà (27.05.2018) – Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến một ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28,16-20)

Ảnh minh họa (Google)

Trong tông huấn Niềm vui Yêu thương, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho thấy sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống gia đình như sau: “Trong gia đình nhân loại được quy tụ bởi Đức Kitô, ‘hình ảnh và họa bản’ của Ba Ngôi Chí Thánh, mầu nhiệm mà từ đó tuôn trào mọi tình yêu đích thực, đã được phục hồi. Từ Kitô, ngang qua Hội Thánh, hôn nhân và gia đình đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa” (số 71)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ của mình thực thi sứ vụ là làm cho muôn người thuộc mọi nơi được lãnh nhận phép rửa nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Và tất nhiên, sứ vụ đó không hề đơn giản, thậm chí là rất khó khăn. Vì vậy, Đức Giêsu đã an ủi các ông rằng: Người sẽ luôn ở bên, che chở và giữ gìn tất cả các ông. Giờ đây, mặc dù Người không còn hiện diện trực tiếp, thế nhưng chính biến cố Khổ nạn và Phục sinh của Người đã chứng minh và củng cố thêm đức tin cho các ông trong sứ vụ rao giảng sắp tới.

Trong đời sống thường ngày, nhiều gia đình Kitô hữu quên đi sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, hoặc lắm lúc còn hồ nghi về sự hiện diện đó. Những giờ kinh gia đình ngày càng trở nên ít đi nơi các gia đình Kitô hữu. Ngay cả khi làm dấu thánh giá hay đọc kinh vinh danh, nhiều người cũng không đủ ý thức và xác tín vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là nguy cơ đưa đến việc sa sút trong đời sống đức tin và luân lý nơi các gia đình. Vì vậy, gia đình Kitô hữu cần khám phá lại vẻ đẹp nơi sự hiện diện của Ba Ngôi trong đời sống đức tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa bao biến chuyển đổi thay của cuộc đời, xin nhắc nhở chúng con về sự hiện diện liên lỷ và sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.