Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên: Vững vàng tin tưởng

Thái Hà (08.08.2021) – Khi ấy, người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,41-51) 

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1322, 1324, 1409 giải thích bí tích Thánh Thể là Bí tích của Chúa Giêsu hiến ban Mình và Máu Người cho chúng ta, để chúng ta cũng hiến mình ta cho Người trong tình yêu và kết hợp với Người khi rước lễ.

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, Đức Giêsu mòi gọi mọi người đón nhận bánh trường sinh, là thứ bánh từ trời và không để cho người ra phải chết. Người nói: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Bánh này chính là thân thể Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết để cho chúng ta được sống và Người tiếp tục hiện diện trong bí tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

Giáo hội mời gọi mọi người tham dự thánh lễ và đón nhận Mình thánh Chúa mỗi ngày, vì bí tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm đời sống Hội Thánh. Hơn nữa, chúng ta phải đem những gì chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa, nơi bí tích Thánh Thể cho nhữngn gười chưa nhận biết Chúa. Theo gương thánh Đa Minh, nhà giảng thuyết của  Chúa, chugns ta cũng hãy thực hiện châm ngôn “Chiêm niệm và trao điều mình chiêm niệm cho người khác”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn con khỏi mọi tội lỗi để con xứng đáng đón Chúa ngự vào trong lòng con mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…