Chúa Nhật XXIX: Quyền hành để phục vụ!

Thái Hà (18.10.2015) – Người ta nhắc tới một loại đam mê xảy ra trong cơ cấu xã hội hay tôn giáo, đó là đam mê quyền lực. Một người khi đã đam mê quyền lực, thì người đó dùng nhiều cách thức, chiêu bài khác nhau để có quyền. Và khi có quyền, họ bắt người khác phải phục vụ ý riêng mình.

Các môn đệ theo Chúa Giêsu cũng “tỏ ra mê quyền lực”. Nhiều lần các ông bàn tán với nhau xem ai là người lớn hơn trong nhóm, ai là người đứng đầu. Giacôbê và Gioan còn xin với Chúa Giêsu: “cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37).

rua_chan

Lời Chúa trong Tin Mừng Máccô hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, cách riêng Nhóm Mười Hai: “Ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ anh em”. Nếu muốn làm lớn, hãy phục vụ kẻ khác chứ không phải bắt kẻ khác phục vụ mình; đó là cách sử dụng quyền, là cách làm lớn mà Chúa Giêsu muốn nơi những ai đi theo Ngài phải áp dụng.

Chúa Giêsu là Đấng đã phục vụ nhân loại khi Ngài cúi xuống trên thân phận con người. Ngài “vốn dĩ là Thiên Chúa {…} nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân”. Vị Thiên Chúa làm người ấy còn đi đến tận cùng của kiếp người khi chịu chết trên thập giá vì ơn cứu độ, vì phần rỗi của chúng ta: “Con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Là môn đệ của Chúa Giêsu hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi: Đừng dùng quyền để bắt kẻ khác phục vụ mình, nhưng để phục vụ anh chị em đồng loại. Chúng ta được mời gọi phục vụ nhau qua chính ngành nghề, công việc của ta. Chúng ta phục vụ nhau trong tư cách là một thành viên trong cộng đoàn hay trong tư cách là ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình khi chu toàn bổn phận trong sự yêu thương, nâng đỡ nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa “không đến để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc” chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa mà biết phục vụ lẫn nhau. Amen!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSsR