Chương trình 24 giờ cho Chúa tại nhà thờ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021

– 05 giờ 30: Thánh lễ Kính Thánh Giuse

Sau thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa đến 15 giờ 00

– 15 giờ 00: Thánh lễ Kính Thánh Giuse

Sau thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa đến 18 giờ 30

– 18 giờ 30: Thánh lễ kính Thánh Giuse

Trong khi Chầu Thánh Thể, quý cha sẽ ngồi tòa giải tội tại nhà khách. Kính mời ông bà và anh chị em tham dự