Chương trình Đại lễ Di dân tại Thái Hà, 2022

THƯ MỜI

ĐẠI LỄ DI DÂN 2022

Chủ đề: Xây dựng Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ

Trong tình yêu của Đức Ki tô dành cho người di dân, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội trân trọng kính mời:

QUÝ CHA, QUÝ CỘNG ĐOÀN

Đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho những người di dân tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sự hiện diện của quý cha, quý cộng đoàn sẽ làm gia tăng niềm vui và khích lệ lửa nhiệt thành tông đồ cho người di dân trong sứ mạng loan báo Tin mừng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ:

* Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2022

18h00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

19h00: Thánh lễ khai mạc

20h00: Khai mạc đêm hoan ca tạ ơn và bốc Lộc vàng Đại lễ

* Thứ Năm, ngày 06 tháng 10 năm 2022

8h00: Khai mạc hội thao, thi tìm hiểu Kinh thánh – Giáo lý, thi tìm hiểu Giáo hộ với di dân và Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội

18h00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

19h00: Thánh lễ đồng tế

20h00: Hoan ca tạ ơn và bốc Lộc vàng Đại lễ

* Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2022

8h00: Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân

9h00: Tri ân quý ân nhân

11h30: Liên hoan tiệc mừng Đại lễ

18h30: Thánh lễ đồng tế do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ di dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế

20h: Trao các giải thưởng, Lộc vàng Đại lễ và Bế mạc.