Chương trình lễ thánh Giêrađô đầu tháng 7/2021

Kính thưa anh chị em, như thường lệ cứ vào thứ năm đầu tháng, cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sẽ tổ chức lễ kính Thánh Girađô tại Đền Thánh Giêrađô, nhà thờ Thái Hà, mời anh chị em tới tham dự:

Ý cầu nguyện: Cầu cho các bà mẹ mang thai, trẻ em sơ sinh, các gia đình hiếm muộn, những người đau ốm bệnh tật.

Thời gian: Thứ Năm ngày 01/07/2021

Lúc 9h00: Hành hương kính Thánh Giêrađô

Lúc 9h30: Thánh lễ kính Thánh Giêrađô

Chủ đề: Thánh Giêrađô luôn sống vâng phục thánh ý Chúa