Chương trình lễ thánh Giê ra đô đầu tháng 11.2020

Kính mời anh chị em gần – xa tới tham dự giờ hành hương và thánh lễ kính Thánh Giê-ra-đô sáng Thứ Năm ngày 05/11/2020

Thời gian: Thứ 5, ngày 05/11/2020

Địa Điểm: Đền Thánh Giê-ra-đô, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội

Chủ đề: Thánh Giê-ra-đô, Đấng yêu thương các linh hồn tội lỗi

Ý chỉ: Cầu nguyện cho các bà mẹ mang thai, trẻ em sơ sinh, các gia đình hiếm muộn, những người ngheo khổ đau ốm bệnh tật, những người tội lỗi được ơn hoán cải trở về với Chúa.
Chương trình:

9 giờ 00: Hành hương, giờ cầu nguyện với Thánh Giêrađô

9 giờ 30: Thánh lễ đồng tế kính Thánh Giê-ra-đô
Phục vụ:

– Ca đoàn Mẹ Fatima

– Tông Đoàn Mát-thêu

– Nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô