Chương trình lễ thánh Giêrađô tháng 3

THỨ 5 NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2021

Chủ để: “Thánh Giê ra đô yêu mến thập giá Chúa Giê su ”

CHƯƠNG TRÌNH :

9h00: Hành hương đặc biệt

9h30: Thánh lễ đồng tế

Địa điểm: Đền Thánh Giê ra đô – Giáo xứ Thái Hà

Kính mời ông bà và anh chị em đến tham dự