Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng & Đại lễ Chúa Giáng Sinh 2020

TĨNH TÂM & ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2020

Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, 14.15.16 /12/2020

 • 18 giờ 30: Thánh lễ tĩnh tâm (Dành cho Giáo xứ)
 • 20 giờ 00: Thánh lễ tĩnh tâm (Dành cho anh chị em Di dân)

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

THỨ NĂM, 24/12/2020: LỄ VỌNG & ĐÊM GIÁNG SINH

 • 05 giờ 30: Thánh Lễ Thứ Năm, Tuần IV Mùa Vọng. B
 • 18 giờ 00: Lễ Vọng Giáng Sinh (Dành Cho Thiếu Nhi)
 • 20 giờ 00: Ca Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh
 • 22 giờ 00: Lễ Vọng Giáng Sinh (Dành Cho Người Lớn)

THỨ SÁU, 25/12/2020: ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 • 05 giờ 30: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 • 08 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 • 10 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 • 16 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 • 18 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
 • 20 giờ 00: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Kính chúc anh chị em và gia đình một Mùa Giáng Sinh an lành trong tình yêu của Chúa Giêsu Hài Đồng