Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà: Chương trình Thánh lễ và Hành hương kính Đức Mẹ minh niên, năm 2023

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – NHÀ THỜ THÁI HÀ

THÁNH LỄ VÀ HÀNH HƯƠNG MINH NIÊN KÍNH ĐỨC MẸ

THÚ BẢY, 21/01/2023 – 30 THÁNG CHẠP

 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ
 • 18 giờ 00: Thánh Lễ
 • 21 giờ 30: Chầu Thánh Thể Tạ Ơn
 • 22 giờ 00: Thánh Lễ Giao Thừa

CHÚA NHẬT, 22/01/2023 – MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN

 • 06 giờ 00: Thánh Lễ
 • 09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Minh Niên
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ
 • 16 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ HAI, 23/01/2023 – MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN

 • 06 giờ 00: Thánh Lễ
 • 09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Minh Niên
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Hành Hương Minh Niên
 • 16 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ BA, 24/01/2023 – MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN

 • 06 giờ 00: Thánh Lễ
 • 09 giờ 15: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Minh Niên
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Hanh Hương Minh Niên
 • 16 giờ 00: Thánh Lễ

CÁC NGÀY THƯỜNG TỪ 25/01/2023 – 05/02/2023 (Từ 04/01 -15/01 Âm Lịch)

 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Minh Niên
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ Hành Hương Minh Niên
 • 18 giờ 30: Thánh Lễ

Kính chúc ông bà, anh chị em và gia đình một năm mới niềm vui, bình an

trong niềm vui của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp