ĐTC: khiêm tốn để biết Chúa, quỳ gối để làm thần học

VRNs (03.12.2014) – Sài Gòn- theo news.va- Những ai muốn học biết những mầu nhiệm nơi Thiên Chúa thì cần phải quỳ gối, vì Thiên Chúa chỉ mặc khải cho những tâm hồn khiêm nhường. Đó là những lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng Thánh lễ sáng thứ Ba, 02.12 tại nguyện đường Santa Martha.

199

ĐTC nói rằng: Nơi đôi mắt người nghèo có khả năng nhìn ra Chúa Kitô và qua Ngài, họ nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Còn những người khác muốn hiểu mầu nhiệm nơi Thiên Chúa ngoài trí thông minh ra họ cần phải “quỳ gối” để học trong một thái độ khiêm nhường, nếu không “họ sẽ không hiểu được gì cả.”

Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn Tin Mừng trong ngày theo Thánh Luca (x. Lc 10, 21-24) nói về mối liên hệ của Chúa Kitô trong việc Ngài ca ngợi và tạ ơn Cha.

Chúa Giê-su cho chúng ta biết về Chúa Cha, nói cho ta biết về mối hiệp thông sâu xa bên trong Thiên Chúa. Và những ai sẽ được Chúa Cha mặc khải cho? “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Chỉ có những ai có tâm hồn bé mọn mới có khả năng đón nhận được mặc khải này. Đó là những tâm hồn khiêm nhường trong lòng, hiền lành, những người cảm thấy cần phải cầu nguyện, để mở lòng cho Thiên Chúa, những người muốn trở nên nghèo trước Chúa; chỉ những ai muốn sống các mối phúc thật: một tinh thần nghèo khó”.

Do đó, nghèo chính là ân huệ sẽ mở ra cánh cửa đến với mầu nhiệm Thiên Chúa. Ân huệ này đôi khi nơi những nhà nghiên cứu thần học có thể bị thiếu.

“Nhiều nhà thần học có khả năng nghiêu cứu rất tốt, rất chuyên chăm! Nhưng nếu họ làm thần học mà không biết quỳ gối, bằng một thái độ khiêm nhường như trẻ thơ, họ sẽ không hiểu bất cứ điều gì. Việc nghiên cứu sẽ cho họ nhiều điều, nhưng họ sẽ không hiểu bất cứ điều gì về mầu nhiệm Thiên Chúa. Chỉ với ai có tinh thần nghèo khó thì mới có khả năng đón nhận sự mặc khải của Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không như một viên đội trưởng, một vị tướng quân đội, một kẻ cai trị quyền lực. Không! Ngài giống như một chồi lộc. Như chúng ta nghe trong bài đọc I:. “Một chồi non sẽ từ gốc tổ Jesse mọc lên”. Ngài là một chồi nụ khiêm tốn, nhẹ nhàng, và hiền lành, để mang lại ơn cứu độ cho người bệnh tật, kẻ nghèo hèn, người bị áp bức.”

ĐTC cũng nói rằng mầu nhiệm nơi Chúa Giêsu là mầu nhiệm của sự khiêm nhường. Đó là mầu nhiệm mang đến “ơn cứu độ cho những người nghèo, mang lại sự an ủi vui mừng cho ngượi đau yếu, kẻ tội lỗi và những ai hoạn nạn.”

Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy nài xin Chúa đem chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm của Ngài và để làm được điều đó chúng ta hãy sống cách khiêm tốn, hiền lành, khó nghèo, cảm nhận mình là kẻ tội lỗi. Vì vậy Thiên Chúa sẽ đến và cứu chúng ta, giải thoát chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.

Hoàng Minh