ĐTC: Ơn cứu độ cho ai biết khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa

VRNs (17.12.2014) -Sài Gòn-  theo news.va-Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho “những tâm hồn biết sám hối”, còn ai không biết tin tưởng nơi Ngài thì án phạt sẽ giáng xuống trên mình. Đó là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng 16.12 tại nguyện đường Santa Marta.

093

Lòng khiêm nhường sẽ lọt vào con ngươi Đức Chúa Trời và được cứu độ, ngược lại kẻ kiêu căng thì bị loại ra ngoài. Chìa khóa nằm ở tâm hồn. Đó là nơi tâm hồn của những ai khiêm tốn mở lòng ra, biết ăn năn, chấp nhận thay đổi và tín thác vào Thiên Chúa. Ngược lại tâm hồn của kẻ kiêu căng thì khép lại, không biết xấu hổ, không nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa. Bài đọc I trong sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a và trong Tin Mừng đều nói về một cuộc “xét xử” đưa đến ơn cứu rỗi và bị hư mất.

Vị ngôn sứ nói đến một thành phố nổi loạn, tuy nhiên trong đó có một nhóm người biết ăn năn, sám hối vì tội lỗi của mình: nhóm này chính là “người của Thiên Chúa,” mang “ba đặc điểm”, “sự khiêm nhường, khó nghèo, và niềm tin tưởng vào Chúa.” Nhưng trong thành cũng có những người “không chấp nhận thay đổi, họ không tin tưởng vào Chúa.” Họ bị kết án. Những người này không đón nhận ơn cứu độ. Họ khép lòng trước ơn cứu độ.

“Ơn cứu độ đến cho những ai hiền lành, khiêm nhường, và tin tưởng vào Chúa trong suốt đời mình. Lời mời gọi này vẫn vang lên hôm nay. Khi chúng ta nhìn vào dân thánh Thiên Chúa, ta thấy họ là những người khiêm tốn, vững mạnh trong niềm tin, khó nghèo nhưng luôn tin vào Chúa. Đó chính là những người được cứu độ và đó là con đường của Giáo Hội. Đây là con đường mời gọi tôi bước theo, chứ không phải con đường  mà tôi lẫn tránh tiếng nói của Chúa, không chấp nhận sự thay đổi và không tin tưởng vào Chúa.”

Bối cảnh của Tin Mừng kể về sự tương phản giữa hai người con trai mà cha kêu gọi họ đi làm vườn nho. Người con thứ nhất từ chối, nhưng sau đó ăn năn và đi làm; người thứ hai nói vâng với cha nhưng thực sự lừa dối ông. Chúa Giêsu kể câu chuyện này cho các thầy tư tế và luật sĩ trong dân để ám chỉ họ là những người đã không muốn nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua ông Gioan và đó là lý do tại sao không được vào Vương Quốc của Chúa. Ngược lại những người thu thuế và gái điếm lại được vào. Lời nói này của Chúa Giê-su đã gây sửng sốt cho họ. Giống hệt như của nhiều Kitô hữu thấy mình “tinh khiết” vì được rước lễ. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi cao hơn nhiều.

“Nếu tâm hồn chúng ta không biết sám hối, nếu chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa, nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi và không tin tưởng vào Ngài thì không được cứu độ.”

ĐTC kết luận rằng, chúng ta cần có lòng can đảm để mở lòng ra với Thiên Chúa mà không chút do dự. Cam đảm trao phó cho Ngài ngay cả những “danh sách” đặt sệt tội lỗi của chúng ta. Và để diễn ý này, ĐTC gợi lại câu chuyện của một vị Thánh đã trao phó cho Chúa tất cả với lòng quảng đại.

“Thánh nhân lắng nghe Chúa, làm theo ý muốn của Ngài. Và Chúa nói với thánh nhân: vẫn còn là một điều con đã không cho Ta. Thánh nhân đáp: “Nhưng Lạy Chúa, còn điều gì mà con chưa trao hết cho Ngài? Con đã trao tặng cuộc sống của con, làm việc cho người nghèo, dạy giáo lý,… ” Còn thiếu gì nữa thưa Chúa? Chúa đáp: Đó chính là tội lỗi của con. Vì vậy chúng ta có thể thưa  với Chúa: “Lạy Chúa, đây là tội lỗi của con, không phải của ai khác nhưng là của chính con. Hãy trút bỏ nó đi và con sẽ được cứu độ. Khi chúng ta can đảm làm điều này, chúng ta sẽ là người “hiền lành, khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.”

Hoàng Minh