Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Thánh An-phong-sô là mẫu gương cho toàn thể Giáo hội lên đường truyền giáo

Anh em trong Dòng, quí Sơ và anh chị em giáo dân Thừa sai thân mến.

Hôm nay, gia đình Dòng Chúa Cứu Thế và cách riêng là Học viện Thánh An-phong-sô, cùng với toàn thể Hội Thánh long trọng kỉ niệm 150 năm Thánh An-phong-sô được tôn phong danh hiệu “Tiến sĩ Hội Thánh.”

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gửi cho chúng ta một sứ điệp trong đó ngài khuyến khích chúng ta noi gương Thánh An-phong-sô, “một mẫu gương cho toàn thể Giáo hội lên đường truyền giáo.” Đức Thánh Cha nhắn nhủ mỗi người chúng ta, “nên giống Thánh An-phong-sô, hãy ra đi và gặp gỡ những anh chị em dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Điều này đòi hỏi phải phát triển những suy tư thần học luân lý và công việc mục vụ có khả năng phục vụ thiện ích chung, và được bám rễ sâu trong lời rao giảng “Kerygma.” Đồng thời những suy tư và công việc ấy phải là những tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ sự sống, vạn vật và tình liên đới.”

Vào dịp này, Đức Thánh Cha cũng khích lệ “Dòng Chúa Cứu Thế và Học Viện Giáo Hoàng Thánh An-phong-sô … cần bước vào cuộc đối thoại có tính xây dựng với mọi tình huống đến từ các nền văn hóa để kiếm tìm một một sự trả lời mang tính tông đồ, luân lý và tâm linh để bảo vệ sự mong manh của con người, dẫu rằng bước vào các cuộc đối thoại như vậy là chấp nhận tử đạo.”

Kỉ niệm 150 năm không chỉ là cơ hội để nhớ lại những đóng góp của Thánh An-phong-sô, nhưng quan trọng hơn, noi gương tinh thần của ngài, chúng ta hướng tới tương lai với niềm hi vọng và niềm vui Tin Mừng.

Nguyện xin Thánh An-phong-sô tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành với chúng ta trên đường bước theo Chúa Cứu Thế!

Trong Đức Ki-tô Cứu Thế,

Roma ngày 23 tháng 3 năm 2021

Michael Brehl, CSsR

Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR