Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ Đối thoại Liên tôn

Các thành viên của Bộ Đối thoại Liên tôn, trong đó có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục Xuân Lộc, đang nhóm Hội nghị toàn thể từ ngày 6-8/6/2022 tại Vatican.

Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thánh Phaolô VI đã thành lập Bộ về những người không phải là Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhận định rằng trực giác của thánh nhân “dựa trên nhận thức về sự phát triển theo cấp số nhân của các mối quan hệ giữa con người và các cộng đồng thuộc các nền văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau – một khía cạnh mà ngày nay chúng ta gọi là toàn cầu hóa”. Ngài đã đặt cơ quan này “trong Giáo hội như một dấu hiệu hữu hình và thể chế của việc đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác.”

Theo cách huynh đệ và thân hữu

Đức Thánh Cha phê phán thực tế rằng “thế giới ngày càng được kết nối với nhau của chúng ta không phải là thế giới huynh đệ và thân hữu.” Trong bối cảnh này, ngài nhắc nhở các thành viên của Bộ Đối thoại Liên tôn rằng đối thoại giữa các tôn giáo phải được thực hiện thông qua hành động, trao đổi thần học và kinh nghiệm tâm linh để thúc đẩy giữa tất cả mọi người “một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa đích thực.”

“Đây là sứ mạng của quý vị: quảng bá với những tín đồ khác, theo cách huynh đệ và thân hữu, con đường tìm kiếm Thiên Chúa.” “Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể cùng nhau xây dựng một thế giới có thể sinh sống được cho tất cả mọi người, trong hòa bình.”

Chọn lựa đối thoại

Suy tư về các cuộc khủng hoảng và xung đột liên tiếp mà chúng ta chứng kiến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “một số cố gắng trốn chạy khỏi thực tế bằng cách ẩn náu trong thế giới riêng tư, những người khác đối mặt với nó bằng bạo lực hủy diệt, nhưng giữa sự thờ ơ ích kỷ và phản kháng bạo lực, luôn có một lựa chọn có thể, đó là đối thoại.”

Đức Thánh Cha miêu tả nhân loại như một bức tranh khảm to lớn, tự nó đã đẹp, nhưng nó chỉ tạo nên một hình ảnh cùng với các viên gạch khác, trong sự hài hoà của những khác biệt.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên trau dồi tinh thần và phong cách thân thiện trong các mối quan hệ với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác. (CSR_2395_2022)

Hồng Thủy – Vatican News