Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng của anh chị em di dân đang sinh hoạt tại Thái Hà

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng của anh chị em di dân đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thái Hà , thường gọi là Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 20 giờ 00, Thứ Tư, 11.05.2022, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà – Giáo xứ do các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc.

Đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha Giuse Trần Viết Tiềm, Đặc trách di dân của Tổng Giáo phận Hà Nội, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT kiêm chánh xứ Thái Hà, một số cha thuộc Giáo phận Thái Bình và quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ngoài ra còn có quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Mân Côi Bùi Chu và khoảng 1.000 anh chị em giáo dân tham dự Thánh Lễ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Tổng Giuse triển khai về ý nghĩa của lao động mà Thiên Chúa mời gọi con người. Thánh Giuse là mẫu gương về đời sống lao động để mọi người bắt chước noi theo.

Nói về anh chị em di dân, Đức Tổng Giuse chia sẻ: Anh chị em di dân từ các tỉnh đã chọn các giáo xứ tại Hà Nội như là gia đình đức tin thứ hai của mình. Anh chị em được chăm sóc, được hưởng những điều kiện thuận lợi để sống đức tin. Tuy vậy, Tổng Giáo phận Hà Nội cũng đón nhận được nhiều điều tốt đẹp do có sự hiện diện của anh chị em di dân. Chính anh chị em di dân làm cho các giáo xứ tại Hà Nội được phong phú, sinh động. Đời sống đạo đức của nhiều anh chị em di dân đã nâng đỡ các giáo xứ tại Hà Nội rất nhiều. Trong tư cách là vị chủ chăn của Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha cũng nói lời cám ơn đối với anh chị em di dân vì những đóng góp ý nghĩ đó.

Những anh chị em di dân đang sinh hoạt tại Thái Hà đã quy tụ lại với nhau thành Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Năm nay kỉ niệm 15 năm thành lập. Từ những ngày đầu, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã trao việc chăm sóc cho anh chị em di dân tại Hà Nội cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chăm sóc.

Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội hiện có hơn 30 cộng đoàn được thành lập theo các giáo xứ ở quê. Anh chị em lên Hà Nội học tập, làm ăn buôn bán. Những anh chị em cùng giáo xứ ở quê quy tụ vào thành một cộng đoàn. Anh chị em đọc kinh liên gia, có thánh lễ thường niên, những ngày tĩnh tâm và kính thánh bổn mạng…

Gia đình Công giáo xa quê hiện có cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Giuse Trần Hữu Hoan và Giuse Trịnh Công Chí thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đồng hành. Ngoài ra còn có quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội cũng được mời cộng tác với quý cha đồng hành với anh chị em.

Truyền Thông Thái Hà

Hình ảnh: Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội