Ephata: Hãy Mở Ra! (Chúa Nhật XXIII.TN.B)

Thái Hà (05.9.2015) – Trong các Tin Mừng, những phép lạ Chúa Giêsu làm trước hết là để cho thấy Ngài chính là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Israel từ thuở trước. Khi Chúa Giêsu làm cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được hay khi Ngài xua trừ ma qủy, Ngài không chỉ bày tỏ lòng thương xót với những người đang chịu cảnh đau khổ vì sống trong tình trạng bất hạnh đó, nhưng Ngài còn mời gọi họ tin vào Ngài là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Đức Giêsu, Ngài là Đấng Kitô, Ngài đến, Ngài sẽ tái tạo con người cũ, con người đang chịu cảnh giam cầm, hư nát bởi tội nơi chúng ta, để chúng ta được trở nên con người tự do, được hưởng sự sống vĩnh cửu với Ngài.

Anh thanh niên “điếc và ngọng” trong bài Tin Mừng hôm nay chính là hình ảnh con người cũ, con người bị tội lỗi giam hãm, thống trị. Chúa Giêsu đã dùng quyền năng và Lời của Ngài để làm một cuộc sáng tạo mới nơi người thanh niên, để anh có thể sống trong sự tự do trong tư cách là con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu “đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhỏ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và nói: ‘Ephata’, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi anh ta hết bị buộc lại”

Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy (Rửa Tội), chúng ta cũng đã được sinh ra trong sự sống mới của Thiên Chúa. Chúng ta không còn bị tội giam hãm và thống trị, nhưng chúng ta trở nên những con người tự do, sống sung mãn trong Thánh Thần.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi, không ngừng lãnh nhận các Bí Tích, lắng nghe và sống Lời Chúa để chính Chúa là Đấng mỗi ngày sẽ biến đổi chúng ta trở nên con người mới, xứng đáng trong tư cách là con cái của Ngài hơn.

Chúng ta hãy để Chúa mở tai, mở mắt của chúng ta, hầu ta nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa mà ca tụng; để ta nhìn thấy, lắng nghe được nỗi khốn khổ của anh chị em chúng ta mà nâng đỡ, an ủi. Chúng ta hãy để Chúa mở tâm hồn, cõi lòng chúng ta để ta có một tâm hồn ngay thẳng và một tấm lòng lương thiện.

Câu hỏi suy niệm:

1. Tôi có ý thức, khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, tôi đã thuộc về Chúa Giêsu và được sống trong sự sống của Ngài?

2. Khi đi tham dự thánh lễ, tôi có chú ý lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc, bài giảng?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến! Xin hãy đến mở tai, mở mắt và trí lòng con. Xin cho con lắng nghe được lời của Chúa nói với con: Ephata: Hãy mở ra!

Jos. Hướng Việt