Giáo xứ Thái Hà và Thịnh Liệt hành hương Năm Thánh

Thái Hà (12.05.2016) – Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxiô trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, để được lĩnh ơn toàn xá, lúc 9 h 00 thứ năm ngày 12/5/2016 cộng đồng dân Chúa Giáo xứ Thái Hà và Thịnh Liệt – Giáo Hạt Chính Tòa – Tổng Giáo phận Hà Nội đã hành hương về Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. 

Cha Chính xứ Thịnh Liệt Giuse Nguyễn Ngọc Hinh cùng Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kiêm Chính xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên và 3 Cha trong Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng hành hương với bà con Giáo dân. 

13162412_1757091601215681_1578423172_n

13227900_1757091591215682_199834234_n

13219910_1757091584549016_639007190_n

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh và dẫn cộng đồng hành hương bước qua cửa chính của Nhà Thờ Chính Tòa vào Nhà Thờ. Cha Giuse Trần Văn Hoan hướng dẫn cộng đồng dân Chúa làm giờ Kính Lòng Thương Xót.

Sau nghi thức mở Cửa Thánh, đi qua Cửa Thánh, và giờ Kính Lòng Thương Xót, lúc 10 h 00 có Thánh lễ đồng tế. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Hinh chủ sự, Cha Giuse Nguyễn Văn Toản chia sẻ Lời Chúa.

ết thúc ngày hành hương, Cha Antôn Trần Duy Lương Chính xứ Nhà Thờ Chính tòa đã gặp mặt và liên hoan bánh kẹo với các Cha và bà con đoàn hành hương tại nhà khách Giáo xứ. . Tạ ơn Chúa. Cộng đồng dân Chúa Giáo xứ Thái Hà và Thịnh Liệt chúng con hành hương về Nhà Thờ Chính Tòa đã đón nhận được trần đầy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

13183039_1757091684549006_1235184477_n
Giờ hành hương trước thánh lễ

13228089_1757091697882338_1607202205_n

13187862_1757091741215667_821450790_n

13219616_1757091757882332_210855070_n

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.