“Giêsu bảo gì các anh cứ làm theo’’(Ga 2:5).

Lm. Augustinô Lê Quý Phi, DCCT

cana2-1

Thái Hà (17.01.2016) – It nhất một lần trong đời chúng ta được mời dự tiệc cưới. Tiệc cưới Cana hết sức đặc biệt. Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Tông Đồ được mời tham dự. Khi thấy chủ nhà hết rượu Mẹ Maria đã nói với Con Mẹ “Họ hết rượu rồi!’’ (Ga 2:3). Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Đức Mẹ nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”(Ga 2:5). Đây là lần duy nhất Mẹ nói với loài người.

Kinh Thánh, cách riêng Tin mừng Luca và Gioan chỉ ghi sáu lần Đức Maria nói:

Lần I: Mẹ nói với Thiên thần trong lúc truyền tin: “Việc đó xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1:34).

Lần II: Mẹ lại nói với Thiên thần: “Này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói” (Lc 1:38).

Lần III: Mẹ dùng lời Kinh Thánh  dệt lại thành bài ca tụng Thiên Chúa tại nhà bà chị họ Êlysabeth. ’’Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…’’ (Lc 1:46-55). Đây là lời cầu nguyện dài nhất của Mẹ. Mẹ dùng Lời Chúa để dệt nên bài ca tụng Đức Chúa. Noi gương Mẹ, Hội Thánh dạy: “Cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh” – Hiến Chế Mạc Khải Die Verbum số 25).

Lần IV: Mẹ trách Giêsu lúc tìm thấy Con ở Đền Thờ: “Tại sao Con làm thế, đây cha Con và mẹ đã đau khổ tìm Con!” (Lc 2:48).

Lần V: Mẹ trình bày nhu cầu tiệc cưới thiếu rượu với Đức Giêsu: “Nhà này hết rượu rồi’’ (Ga 2:3).

Lần VI: Mẹ nói với loài người: “Giêsu bảo gì các anh cứ làm theo!” (Ga 2:5).

Như vậy năm lần đầu Đức Maria nói với thiên thần và thưa với Chúa; chỉ có một lần duy nhất, lần thứ sáu, lần cuối cùng Mẹ nói với loài người: “Giêsu bảo gì, cứ làm theo!”1 Nhờ các giai nhân biết nghe Lời Mẹ, chạy đến và làm theo lời Chúa Giêsu. Phép lạ đã xảy ra. Sáu chum nước trở thành sáu chum rượu ngon. Tiệc cưới Canna là dấu chỉ dẫn đưa chúng ta đến tiệc Thánh Thể. Trong tiệc Thánh Thể, rượu nho biến thành máu nhờ hy tế của Chúa Giêsu.

Nếu rượu tại Canna cho thực khách được no thoả, thi Máu cực thánh Chúa Giêsu trong Tiệc Thánh Thể cho chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Nếu trong tiệc cưới Canna có Đức Mẹ, thì trong tiệc Thánh Thể cũng có sự hiện diện linh thiêng của Mẹ – Mẹ Maria: Người Nữ Thánh Thể! Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta cùng với Mẹ và các Tông Đồ dự tiệc cưới Con Chiên. Hãy mau mắn đến tham dự tiệc Thánh Thể để nghe Mẹ nhắn nhủ “Giêsu bảo gì, anh em cứ làm theo!” (Ga 2:5). Xin Mẹ giúp chúng con mau mắn đến với Thánh Lễ để nghe Chúa nói qua sự nhắn nhủ của

Lm Augustine Lê Phi, CSsR

1 Lm Đinh Quang Thịnh: Chia sẻ Lời Chúa CN 2TNC.