Giờ cầu nguyện và thánh lễ kính thánh Giêrađô đầu tháng Tám

Ý chỉ: Cầu nguyện cho các bà mẹ mang thai, trẻ em sơ sinh, các gia đình hiếm muộn, những người ngheo khổ, cầu cho sớm chấm dứt dịch bệnh corona trên thế giới và trên quê hương Việt nam.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 04/08/2020

Địa Điểm: Đền Thánh Giêrađô, Giáo xứ Thái Hà

Chủ đề: Thánh Giêrađô với người nghèo

Chương trình:

9 giờ 15: Chiếu phim: Đứa Con Của Hồng Ân

9 giờ 30: Hành hương, giờ cầu nguyện với Thánh Giêrađô

10 giờ 00: Thánh lễ đồng tế kính Thánh Giêrađô

Kính mời anh chị em gần xa tới tham dự giờ hành hương và thánh lễ kính Thánh Giêrađô.