Giờ hành hương kính Đức Mẹ và Thánh lễ tại Thái Hà từ 09/02/2019

GIỜ HÀNH HƯƠNG VÀ THÁNH LỄ

TẠI ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP THÁI HÀ

Thứ Bảy, 09/02/2019 –  Mồng Năm Tháng Giêng

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
 • 12 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
 • 18 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)

Chúa Nhât, 10/02/2019 – Mồng Sáu Tháng Giêng

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ
 • 16 giờ 00: Thánh lễ
 • 18 giờ 00: Thánh lễ
 • 20 giờ 00: Thánh lễ

Thứ Hai, 11/02/2019 – Mồng Bảy Thánh Giêng

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 09 giờ 00: Xức Dầu Bệnh Nhân
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (Lễ Đức Mẹ Lộ Đức)
 • 18 giờ 30: Thánh lễ

Thứ Ba, 12/02/2019 – Mồng Tám Tháng Giêng

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
 • 18 giờ 30: Thánh lễ

Thứ Tư, 13/02/2019 – Mồng Chín Tháng Giêng

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ – Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • 18 giờ 30: Thánh lễ

Thứ Năm, 14/02/2019 – Mồng Mười Thánh Giêng 

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
 • 18 giờ 30: Thánh lễ

Thứ Sáu, 15/02/2019 – Mười Một Tháng Giêng 

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
 • 18 giờ 30: Thánh lễ

Từ thứ Bảy ngày 16/02/2019 tức ngày Mười Hai Tháng Giêng, giờ hành hương kính Đức Mẹ và thánh lễ như ngày thứ Bảy trong năm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.