“Hãy dọn sãn con đường cho Đức Chúa’’ (Lc 3:4).

Thái Hà (05.12.2015) – Mùa vọng là thời gian mong chờ Chúa đến trong niềm vui và hy vọng. Trong niềm hy vọng đời trông, ông Gioan Tẩy giả kêu gọi mọi người cần làm hai việc.

Thứ nhất, Gioan kêu gọi người ta “chịu phép rửa tỏ lòng sám hối’’ (Lc 3:3). Phép rửa của ông Gioan nằm mục đích kêu gọi người ta sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giêsu. Điều đó đúng với ơn gọi và sứ vụ vủa ông là
imagesngười dọn đường cho Chúa đến. Phép rửa của Gioan chuẩn bị tâm hồn con người để đón nhận phép rửa của Chúa Giêsu. Phép rửa ban ơn tha tội và ban ơn Thánh Thần. Cụ thể, đối với những người chưa phải là người công giáo, thì đây là lời mời gọi khẩn thiết. Nhờ đó, ai nghe và tin vào Chúa Giêsu, chịu phép rửa thì được hưởng sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu quả quyết trong Tin mừng Gioan “Ai nghe Lời tôi và tin và Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, người ấy không phải đến toà phán xét, nhưng ngang qua sự chết để bước vào sự sống’’(Ga 5:24).

Thứ hai, Ông Gioan kêu gọi mọi người “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa’’ (Lc 3:4-6). Lời mời gọi này trước tiên giành cho người có đạo. Đối với người Công Giáo, việc “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi’’(Lc 3:4) là chuẩn bị tâm hồn, xưng tội rước lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Đi xưng tội là làm hoà với Thiên Chúa. Khi lãnh nhận ơn tha thứ cuả Thiên Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em của mình. Vì ơn gọi của người Kito hữu là sống yêu thương nhau. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em’’ (Ga 15:13). Yêu thương không chỉ dừng lại nơi những người thân cận nhưng yêu thương kẻ thù. Trong bài giảng hôm Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng tại nước Cộng Hoà Trung Phi Đức Giáo Hoàng nói về ơn gọi người Kitô hữu phải yêu thương kẻ thù. Ngài cho rằng tình yêu này bảo vệ chúng ta “khỏi cơn cám dỗ tìm cách trả thù và cái vòng luẩn quẩn trả đũa không thôi.”[1]

Mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta cùng với Giáo Hội sám hối và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta được mang lấy sự sống và mặc lấy ánh vinh quang của Thiên Chúa. Nói như ngôn sứ Baruc ‘hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng’’ (Br 5:1-2).

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và ban ánh vinh quang của Ngài trên chúng con. Amen.

Lm Augustine Lê Phi, CSsR.

[1]Bài giảng CN I Mùa Vọng của ĐTC Phanxico tại Cộng Hoà Trung Phi.