Khai trương “Nhà Thuốc LUCA” – 37 Hai Bà Trưng

Sáng Chúa nhật ngày 16/9/2018 lúc 10 giờ 00 phút tại nhà thờ Dòng Thánh Phao-lô – 37 Hai Bà Trưng – Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội, Gia đình Thầy thuốc Luca thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và Khai trương “NHÀ THUỐC LUCA”

Thánh lễ do Cha Linh hướng Gia đình Thầy thuốc Luca Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng chủ sự.

Hiệp dâng Thánh lễ có các Sơ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, Dòng Mân Côi Trung Linh Giáo phận Bùi Chu cùng đông đảo thân nhân, ân nhân và thành viên Gia đình Thầy thuốc Luca, đặc biệt còn có sự hiệp thông của các em Sinh viên Nhóm Y – Dược Giáo xứ Thái Hà là lực lượng kế cận của Gia đình Thầy thuốc Luca.

Sau Thánh lễ Cộng đoàn tham dự giờ cầu nguyện làm phép nhà thuốc do Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kiêm Chánh xứ Thái Hà Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự.

Gia đình Thày thuốc Luca thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội do Nguyên Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt thành lập. Gia đình tập hợp các anh chị em làm việc trong ngành Y và Dược tại thành phố Hà Nội là người Công giáo và cả người chưa phải là người Công giáo, có tâm huyết phục vụ người nghèo, đồng bào ở những vùng quê xa sôi khó khăn.

Gia đình thầy thuốc Luca đã được 11 tuổi, bình quân mỗi tháng đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con ở một đia phương.

Nhằm phục vụ cho việc khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo khó, Gia đình Thầy thuốc Luca mở NHÀ THUỐC LUCA với mục đích có thêm nguồn tài chánh.để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thật là trùng hợp, ngày khai trương “NHÀ THUỐC LUCA” của Gia đình Luca vào Chúa nhật XXIV Thường niên hôm nay, Gia đình đã đã thực hiện được tình thần của Thánh Giacôbê “ĐỨC TIN KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG , THÌ QUẢ LÀ ĐỨC TIN CHẾT”

Tạ ơn Chúa.

Cám ơn Cha Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha Linh hướng Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng đã chủ sứ Thánh lễ và làm phép nhà thuốc.

Cám ơn Cha An tôn Nguyễn Văn Thắng Chánh xứ Chính tòa Hà Nội, Cha Giuse Đỗ Văn Tuyến Đặc trách nhà Ứng sinh tiền Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã đến hiệp thông cầu nguyện chia vui cùng

Cám ơn các Sơ Dòng Mân Côi Trung Linh.Bùi Chu cùng tất cả thân nhân, ân nhân thành viên trong Gia đình thày thuốc Luca và các em trong Nhóm Y – Dược Thái Hà đã hiệp thông trong ngày trọng đại này của Gia đình thầy thuốc Luca.

Đặc biệt Gia đình thầy thuốc Luca xin cám ơn Dòng Thánh Phao-lô Hà Nội đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cơ sở vật chất cho việc khai mở NHÀ THUỐC LUCA.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý Cha, Quý Sơ và ân nhân, thân nhân cùng anh chị em trong Gia đình thầy thuốc Luca.

Xin Chúa qua lòi chuyển cầu của Thánh Luca cho công việc của NHÀ THUỐC LUCA mọi sự đều tốt đẹp theo ý Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.