Lc 6, 12 – 19: Lễ kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (28.102.105) – Khi biết đượ giới lãnh đạo Do thái đang tìm cách loại trừ mình, Đức Giêsu trải qua một đêm dài cầu nguyện với Cha Ngài và đến sáng ngày hôm sau, Ngài quyết định chọn 12 vị tông đồ. Những vị tông đồ được Chúa tuyển chọn là những con người rất đỗi bình thường giữa dân chúng, chứ không nổi bật hay lỗi lạc gì hơn dân chúng. Chúa chọn các ngài không phải các ngài có tài cán gì, nhưng vì các ngài có khả năng ứng đáp lời mời gọi của Chúa và chấp nhận để Chúa uốn ắn, điều chỉnh con người của các ngài.

Các ngài sẽ là biểu tượng và nên móng của một Israel mới mà Chúa sẽ thiết lập vì Israel cũ không còn khả năng dung nạp hay thông truyền ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa cho muôn dân nữa. Nói cách khác, trên nền tảng 12 tông đồ (đại diện cho mười hai chi tộc Israel) Chúa khôi phục nhà Israel và Israel mới đươc khôi phục có khả năng chuyển tải ơn cứu độ phổ quát cho muôn dân tộc.

Suy niệm bài Tin mừng trong ngày lễ thánh Tông đồ Simon và Giuđa hôm nay, bạn và tôi được mời gọi hãy ý thức rằng dù chẳng tài ba, lỗi lạc gì, nhưng chúng ta đã được Chúa chọn để trở nên những người môn đệ của Chúa, để từ nơi ta, ơn cứu độ của Chúa được thông đạt tới mọi nơi trong cõi nhân gian. Đặc biệt, giữa một thế giới như đang muốn tảy chay hay loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người như thế giới chúng ta ngày nay, bạn và tôi được mời gọi hãy để Chúa xây dựng một Israel mới nơi bản thân mỗi người chúng ta, nơi gia đình hay cộng đoàn chúng ta đang sống để từ đó ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa khắp nơi.